Sunnås sykehus. Smerteklinikken har inngått samarbeid med Sunnås sykehus, Avdeling for nevrologi og muskel- skjelettlidelser. Dette innebærer store muligheter for tverrfaglige utredninger av komplekse, kroniske smertetilstander og vurdering av rehabiliteringspotensiale.

Revmatologisk poliklinikk, Diakonhjemmets sykehus.

Majorstuen Kirurgisk Poliklinikk. Kirurgisk poliklinikk med privatpraktiserende nevrokirurg og ortopeder.

Vi har dessuten samarbeid med spesialister innen indremedisin, psykiatri og klinisk farmakologi.