Smerteklinikken er en klinikk som er spesialisert på utredning og behandling av kroniske (langvarige) smerter. Alle pasientene må ha henvisning fra fastlege eller annen primærlege eller fra annen spesialist. Vi mottar pasienter fra hele Norge. Begge legene har 100% driftstilskudd fra Helse Sør-Øst. Dette betyr at pasientene betaler vanlig egenandeler, med tillegg av kostnader for medikamenter og utstyr som blir brukt under behandlingene. Behandlingen skjer gjennom samhandling med henvisende lege og evt. andre spesialister, sykehusavdelinger, fysioterapeut, akupunktør etc. Behandlingsprinsippene er etter de retningslinjer som trukket opp av Norsk Smerteforening, Statens legemiddelverk og IASP (International Association for the Study of Pain).

Alle henvisninger blir vurdert av smertelege. Pasienten blir deretter tilskrevet for time. Vanlig ventetid er fra 3 til 5 måneder, avhengig av henvisningsgrunn og pasientmengde.

Personale:
Dr. med. Morten Vinje. Spesialist i anestesiologi. Sideutdannelse i kirurgi og indremedisin/kardiologi. Arbeidet med smertemedisin i 20 år. Medisinsk doktorgrad fra Universitetet i Oslo, Institutt for Kirurgisk Forskning. Bred forskningskompetanse med stor vitenskapelig produksjon.

Dr. Dag Anthony Kaare. Spesialist i anestesiologi. Meget lang fartstid i revmatologi. Tidligere arbeidet som overlege ved Smerteklinikken på Aker sykehus. Arbeidet med smertemedisin i 20 år.

Irene Rama Halden. Sekretær. Tar seg av alle telefonsamtaler, kontorarbeid og hjelper til med behandlingene.